MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 18/05/2022, 14:48
TVW

 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (UpCOM)

Giá hiện tại: TVW 12.9 +1.5(+13.16%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TVW: 25.5.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2026

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVW của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2026
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong Tháng 6/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể theo thư mời)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh. Số 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động điều hành Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026, kế hoạch năm 2022.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2026.
+ Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
+ Thông qua Tờ trình việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2021.
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
+ Thông qua Tờ trình việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
+ Thông qua Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2022
+ Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS.
+ Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
TVW: Nghị quyết HĐQT thống nhất báo cáo tình hình SXKD quý 1/2022 và kế hoạch quý 2/2022
TVW: Bổ nhiệm lại ông Trương Hoàng Diệp giữ chức Phó TGĐ từ 13/12/2021
TVW: Nghị quyết HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022
TVW: Bổ nhiệm ông Phan Huynh giữ chức Phụ trách quản trị từ 01/03/2022
TVW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
TVW: Nghị quyết HĐQT v/v dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021
TVW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TVW: Nghị quyết HĐQT v/v đầu tư lắp đặt Hệ chân đế giá đỡ máy ép bùn tại Nhà máy cấp nước TP Trà Vinh
TVW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TVW: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.