MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 27/08/2021, 04:36
TVW

 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (UpCOM)

Giá hiện tại: TVW 7.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TVW: Thông báo ký hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Công ty Cổ phần BOO Nước Trà Vinh

.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
TVW: Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
TVW: Ông Đào Thiện Duyên - Kế toán trưởng đã mua 1.200 CP
TVW: Ông Đào Thiện Duyên - Kế toán trưởng đăng ký mua 1.200 CP
TVW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
TVW: Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm và bổ nhiệm lại người lao động giữ chức vụ quản lý của Công ty
TVW: Ký hợp đồng kiểm toán
TVW: Công bố thông tin Điều lệ Công ty (năm 2021)
TVW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
TVW: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS
TVW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.