MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 14/07/2021, 04:45
TVW

 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (UpCOM)

Giá hiện tại: TVW 7.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
TVW: Ông Đào Thiện Duyên - Kế toán trưởng đăng ký mua 1.200 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Thiện Duyên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: TVW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.600 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.200 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/07/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/08/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
TVW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
TVW: Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm và bổ nhiệm lại người lao động giữ chức vụ quản lý của Công ty
TVW: Ký hợp đồng kiểm toán
TVW: Công bố thông tin Điều lệ Công ty (năm 2021)
TVW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
TVW: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS
TVW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TVW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TVW: Nghị quyết HĐQT thống nhất nội dung các tờ trình và báo cáo để thông qua tại ĐHĐCĐ TN 2021
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 24/5-28/5
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.