MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 04/10/2021, 08:30
TVC

 Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX)

Giá hiện tại: TVC 4.8 +0.1(+2.13%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TVC: 7.10.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVC của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 05/11/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hà Nội.
(Thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp và đăng tải trên website của Công ty)
          - Nội dung họp: Một số nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2021/NQ-HĐQT/TVC ngày 05/08/2021:
+ Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021;
+ Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa 30% đối với cổ đông nước ngoài;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tối đa là 30%; ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định nhà đầu tư chiến lược nước ngoài;
+ Tờ trình thông qua chiến lược tập trung kinh doanh chiều sâu 04 mảng chủ lực, không kinh doanh mảng bất động sản, thoái vốn tại Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Trí Việt;
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
+ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
(Nội dung lấy ý kiến cụ thể, Công ty sẽ thể hiện trên phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và đăng tải lên website Công ty).
          - Thời gian thực hiện: Ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến dự kiến thứ 5 ngày 28/10/2021;
          - Địa điểm thực hiện: tại Hà Nội.


Theo HNX

Các tin khác
TVC: Nghị quyết HĐQT điều chỉnh mục đích chốt danh sách cổ đông
TVC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông
TVC: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021
TVC: Quyết định Chủ tịch HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
TVC: Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cp riêng lẻ 2021
TVC: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng dịch vụ tư vấn với CTCP Chứng khoán Trí Việt
TVC: Ngày 14/09/2021, giao dịch đầu tiên 34.534.390 cổ phiếu niêm yết bổ sung
TVC: Chấp thuận niêm yết bổ sung 34.534.390 cổ phiếu
TVC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
TVC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 103.610.670 cp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.