MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 07/12/2022, 10:19
TV2

 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HOSE)

Giá hiện tại: TV2 30.5 +0.15(+0.49%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TV2: Sở GDCK TP.HCM chấp thuận thay đổi niêm yết chứng khoán

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố việc được Sở GDCK TP.HCM chấp thuận thay đổi niêm yết chứng khoán như sau:

Các tập tin đính kèm

Theo HOSE

Các tin khác
TV2: 8.12.2022, niêm yết bổ sung 22.508.024 cp
TV2: Văn bản xác nhận của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu
TV2: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 67.526.165 cp
TV2: Nghị quyết HĐQT v/v thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu
TV2: Nghị quyết HĐQT v/v thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu
TV2: Đã phát hành 9.003.267 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
TV2: 15.11.2022, ngày GDKHQ trả cổ tức 2021 bằng tiền (1.000 đ/cp), bằng cp (tl 5:1); thưởng cp (tl 10:3)
TV2: Công văn của UBCKNN về tài liệu phát hành cp trả cổ tức 2021 và tăng vốn cp từ nguồn vốn CSH
TV2: Ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
TV2: Đính chính Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.