MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 27/12/2021, 09:35
TTN

 Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: TTN 7.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TTN: 29.12.2021, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bán ưu đãi (tỷ lệ 2:1)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTN của CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHCĐ ngày 26 tháng 7 năm 2013 và Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2014 về việc chi trả cổ tức năm 2012 và năm 2013 cho các cổ đông mặc dù Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và 2013 bị lỗ do ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố khi lập BCTC năm 2014; Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến văn bản.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 01/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam, số 02, đường Tiên Phong 3, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 12.242.500
          - Tỷ lệ thực hiện: 2:1
+ Phân bổ quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua).
+ Thực hiện: 2:1 (02 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới).
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : + Đối với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 225 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành là 2:1, khi đó số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua là: (225/2)*1 = 112,5 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được mua 112 cổ phiếu.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: - Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, số cổ phiếu không bán hết sẽ được HĐQT quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán dự kiến nêu trên. Số cổ phiếu chào bán trong trường hợp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm theo quy định tại Điều 42 Khoản 2 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền Thông Việt Nam
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bình Dương.
               + Số tài khoản: 650.10.00.417.015.2
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Phần cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông không mua hết (nếu có) và được HĐQT phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 06/01/2022
               + Thời gian kết thúc: 16/02/2022
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 06/01/2022
               + Thời gian kết thúc: 18/02/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam, số 02, đường Tiên Phong 3, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, điện thoại: 0274.2220399.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: + Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho nhà đầu tư khác.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
TTN: Nghị quyết Hội đồng quản trị sửa đổi Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 16/12/2021
Thị giá 24.000 đồng/cp, Công nghệ & truyền thông Việt Nam (TTN) chào bán hơn 12 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng
TTN: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
TTN: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng
TTN: Thông báo nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCKNN cấp
TTN: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
TTN: 9.9.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp)
Cổ phiếu ngành viễn thông dậy sóng, đồng loạt lập đỉnh mới
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 6/8 đến 10/9/2021
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.