MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 09/03/2021, 04:18
TTN

 Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: TTN 9.3 -0.1(-1.06%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TTN: 18.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTN của CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 15/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng VIP 1, Tầng trệt, Trung tâm Hội nghị và triển Lãm Bình Dương, Số 1, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Thành phố Mới)
          - Nội dung họp: - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
          - Nội dung họp: - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
          - Nội dung họp: - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi điều lệ Công ty và các vấn đề khác có liên quan;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
TTN: Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
TTN: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
TTN: Bổ nhiệm ông Ngô Duy Khang giữ chức Phó TGĐ từ 11/01/2021
TTN: Bổ nhiệm bà Lê Thị Xuân Diệu giữ chức Phụ trách Quản trị công ty từ 01/01/2021
TTN: Giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2020
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 7/9 - 11/9
TTN: 9.9.2020, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh ngiệp
TTN: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2019
TTN:Giải trình lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.