MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 28/08/2020, 01:38
TTN

 Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: TTN 9.0 +0.3(+3.45%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TTN: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2019
Các tin khác
TTN: Bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 29/07/2020
TTN: Báo cáo tài chính quý 2/2020
TTN: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
TTN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
TTN: Điều chỉnh báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2019
TTN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TTN: 25.5.2020, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
TTN: Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán v/v hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền
TTN: Nghị quyết HĐQT v/v hủy danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 lập ngày 16/03/2020
TTN: Thông báo về việc hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ TN năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.