MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 23/09/2022, 10:36
TRC

 Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (HOSE)

Giá hiện tại: TRC 29.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
TRC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

Các tập tin đính kèm
20220923_20220923 - TRC - CBTT BIEN BAN VA NGHI QUYET DHDCD BAT THUONG 2022.pdf


Theo HOSE

Các tin khác
TRC: Bổ nhiệm ông Đỗ Phú Hồng Quân giữ chức TV.BKS từ 23.9.2022
TRC: Danh sách ứng viên bổ sung vào Ban kiểm soát ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
TRC: Nghị quyết HĐQT v/v ủy quyền cho TGĐ tổ chức thực hiện HĐ/GD với các bên liên quan năm 2022
TRC: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
TRC: Bổ sung nội dung tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
TRC: Bổ sung nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
Thị trường biến động, doanh nghiệp cao su kinh doanh thế nào trong quý II?
TRC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021
TRC: 17.8.2022, ngày GDKHQ thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022
TRC: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.