MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 05/05/2021, 10:47
TLT

 Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (UpCOM)

Giá hiện tại: TLT 16.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
TLT: Bà Đoàn Hải Mậu - Giám đốc đăng ký mua 100.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Hải Mậu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: TLT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.000 CP (tỷ lệ 0,57%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/04/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/05/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
TLT: Ông Đoàn Hải Mậu - Giám đốc đã mua 10.000 CP
TLT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
TLT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
TLT: Quy chế nội bộ về quản trị công ty
TLT: Quy chế hoạt động của Hội Đồng quản trị
TLT: Điều lệ và tổ chức hoạt động
TLT: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
TLT: Thông qua kết quả hoạt động SXKD quí 1/2021, kế hoạch SXKD quí 2/2021
TLT: Ông Đoàn Hải Mậu - Giám đốc đăng ký mua 100.000 CP
TLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.