MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 20/04/2021, 04:42
TLT

 Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (UpCOM)

Giá hiện tại: TLT 16.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TLT: Điều lệ và tổ chức hoạt động

.
Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
TLT: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
TLT: Thông qua kết quả hoạt động SXKD quí 1/2021, kế hoạch SXKD quí 2/2021
TLT: Ông Đoàn Hải Mậu - Giám đốc đăng ký mua 100.000 CP
TLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TLT: 9.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
TLT: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quí 4/2020, Kế hoạch SXKDh quí 1/2021
TLT: Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2020
TLT: Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
TLT: Cổ đông lớn Nguyễn Minh Tuấn đã mua 63.700 CP
TLT: Bổ nhiệm ông Luyện Công Anh giữ chức Kế toán trưởng từ 04/11/2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.