TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 14/05/2012, 10:45
TLC

 Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long

Giá hiện tại: TLC 1.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ
HHG, HHL, TLC, TLT, V11, CMI: Phải giải trình do tăng trần nhiều phiên liên tiếp
HHG, HHL, TLC, TLT, V11, CMI: Phải giải trình do tăng trần nhiều phiên liên tiếp

Giá cổ phiếu của CTCP Hoàng Hà (mã HHG) đã tăng trần 5 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng thị trường từ ngày 07/05/2012 đến 11/05/2012. Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu HHG và có kết quả như sau:

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU HHG

STT

Ngày giao dịch

Giá bình quân (1000 đồng)

Khối lượng giao dịch

% thay đổi giá so với phiên trước

% thay đổi HNX-Index

KL đặt mua

KL đặt bán

KL khớp

1

07/05/2012

3,8

98.800

47.400

47.400

5,56

3,10

2

08/05/2012

4,0

144.800

48.700

48.700

5,26

-0,18

3

09/05/2012

4,2

176.000

17.800

17.800

5,00

0,14

4

10/05/2012

4,4

124.400

12.700

12.700

4,76

-0,63

5

11/05/2012

4,7

131.400

121.900

121.900

6,82

-1,98

Căn cứ vào điểm 2.1.6, mục IV của Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 và theo tinh thần tại công văn số 932/UBCK-PTTT ngày 20/05/2008 của Ban phát triển thị trường - UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Công ty giải trình về việc tăng giá trần liên tục của cổ phiếu nêu trên.

Giá cổ phiếu của CTCP Hồng Hà Long An (mã HHL) đã tăng trần 5 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng thị trường từ ngày 07/05/2012 đến 11/05/2012. Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu HHL và có kết quả như sau:

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU HHL

STT

Ngày giao dịch

Giá bình quân (1000 đồng)

Khối lượng giao dịch

% thay đổi giá so với phiên trước

% thay đổi HNX-Index

KL đặt mua

KL đặt bán

KL khớp

1

07/05/2012

2,6

100.400

48.500

48.500

4,00

3,10

2

08/05/2012

2,7

194.400

141.200

141.200

3,85

-0,18

3

09/05/2012

2,8

147.800

94.100

94.100

3,70

0,14

4

10/05/2012

2,9

152.700

13.300

13.300

3,57

-0,63

5

11/05/2012

3,1

214.500

82.200

82.200

6,90

-1,98

Căn cứ vào điểm 2.1.6, mục IV của Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 và theo tinh thần tại công văn số 932/UBCK-PTTT ngày 20/05/2008 của Ban phát triển thị trường - UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Công ty giải trình về việc tăng giá trần liên tục của cổ phiếu nêu trên.

Giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (mã TLC) đã tăng trần 5 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng thị trường từ ngày 07/05/2012 đến 11/05/2012. Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu TLC và có kết quả như sau:

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TLC

STT

Ngày giao dịch

Giá bình quân
(1000 đồng)

Khối lượng giao dịch

% thay đổi giá so với phiên trước

% thay đổi HNX - Index

KL đặt mua

KL đặt bán

KL khớp

1

07/05/2012

2.7

160,600

106,900

106,900

3.85

3.1

2

08/05/2012

2.8

135,800

75,500

75,500

3.7

-0.18

3

09/05/2012

2.9

107,900

49,300

49,300

3.57

0.14

4

10/05/2012

3.1

145,900

30,800

30,800

6.9

-0.63

5

11/05/2012

3.3

378,900

393,900

366,400

6.45

-1.98

Căn cứ vào điểm 2.1.6, mục IV của Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 và theo tinh thần tại công văn số 932/UBCK-PTTT ngày 20/05/2008 của Ban phát triển thị trường - UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội yêu cầu Công ty giải trình về việc tăng giá trần liên tục của cổ phiếu nêu trên.

Giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Gạch men Thăng Long Viglacera (mã TLT) đã tăng trần 5 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng thị trường từ ngày 07/05/2012 đến 11/05/2012. Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu TLT và có kết quả như sau:

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TLT

STT

Ngày giao dịch

Giá bình quân
(1000 đồng)

Khối lượng giao dịch

% thay đổi giá so với phiên trước

% thay đổi HNX - Index

KL đặt mua

KL đặt bán

KL khớp

1

07/05/2012

3.9

114,100

29,600

29,600

5.41

3.1

2

08/05/2012

4.1

514,000

419,500

419,500

5.13

-0.18

3

09/05/2012

4.3

145,600

46,100

46,100

4.88

0.14

4

10/05/2012

4.6

99,800

13,100

13,100

6.98

-0.63

5

11/05/2012

4.9

71,900

51,800

51,800

6.52

-1.98

Căn cứ vào điểm 2.1.6, mục IV của Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 và theo tinh thần tại công văn số 932/UBCK-PTTT ngày 20/05/2008 của Ban phát triển thị trường - UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội yêu cầu Công ty giải trình về việc tăng giá trần liên tục của cổ phiếu nêu trên.

Cổ phiếu của CTCP Xây dựng số 11 (mã V11) đã tăng trần 5 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng chung của thị trường từ ngày 07/05/2012 đến 11/05/2012. Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu V11 và có kết quả như sau:

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU V11

STT

Ngày giao dịch

Giá bình quân (1000 đồng)

Khối lượng giao dịch

% thay đổi giá so với phiên trước

% thay đổi HNX-Index

KL đặt mua

KL đặt bán

KL khớp

1

07/05/2012

2,8

60.000

19.100

19.100

3,7

3,10

2

08/05/2012

2,9

137.800

107.900

107.800

3,57

-0,18

3

09/05/2012

3,1

139.300

59.700

59.700

6,9

0,14

4

10/05/2012

3,3

145.600

24.300

24.300

6,45

-0,63

5

11/05/2012

3,5

120.500

120.800

110.100

6,06

-1,98

Căn cứ vào điểm 2.1.6, mục IV của Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 và theo tinh thần tại công văn số 932/UBCK-PTTT ngày 20/05/2008 của Ban phát triển thị trường - UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Công ty giải trình về việc tăng giá trần liên tục của cổ phiếu nêu trên.

Cổ phiếu của CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp (mã CMI) đã tăng trần 05 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng chung của thị trường từ ngày 04/05/2012 đến 10/05/2012. Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu CMI và có kết quả như sau:

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CMI

STT

Ngày giao dịch

Giá bình quân
(1000 đồng)

Khối lượng giao dịch

% thay đổi giá so với phiên trước

% thay đổi HNX - Index

KL đặt mua

KL đặt bán

KL khớp

1

04/05/2012

6,8

3.909.900

7.900

7.900

6,25

1,98

2

07/05/2012

7,2

2.256.900

5.500

5.500

5,88

3,1

3

08/05/2012

7,7

1.289.900

1.300

1.300

6,94

-0,18

4

09/05/2012

8,2

949.700

63.400

63.400

6,49

0,14

5

10/05/2012

8,7

950.600

184.300

184.300

6,1

-0,63

Căn cứ vào điểm 2.1.6, mục IV của Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 và theo tinh thần tại công văn số 932/UBCK-PTTT ngày 20/05/2008 của Ban phát triển thị trường, Sở GDCK Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Công ty giải trình về việc tăng giá trần nhiều phiên liên tiếp của cổ phiếu nêu trên.

Theo Trí Thức Trẻ/HNX

Các tin khác
TLC: HNX yêu cầu giải trình việc cổ phiếu tăng trần nhiều phiên liên tiếp
ASP, DRH, QCG: Bị HoSE đưa vào diện cảnh báo; TLC bị kiểm soát
TLC: Cổ phiếu bị đưa vào diện bị kiểm soát
TLC: 15/03, ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2012
TLC: Giải trình kết quả HĐKD Q4.2011 so với Q4.2010
TLC: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết làm kế toán trưởng từ 09/02/2012
TLC: Công ty mẹ lỗ tiếp năm thứ 2
Tái cấu trúc: Xu hướng hay tự vệ sống còn?
TLC: Tái cấu trúc toàn diện nhân sự, bán tài sản cơ cấu lại tài chính
TLC: Nghị quyết HĐQT v/v tái cấu trúc nhân sự, nguồn vốn & tài sản công ty
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung