MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 30/12/2014, 17:00
TL4

 Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: TL4 5.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TL4: Chấp thuận đăng ký giao 16.008.338 dịch cổ phiếu của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1 . Chấp thuận cho  Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP  đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: TL4

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 16.008.338   cổ phiếu  (Mười sáu triệu không trăm linh tám nghìn ba trăm ba mươi tám cổ phiếu)

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 160.083.380.000 đồng  (Một trăm sáu mươi tỷ không trăm tám mươi ba triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng)

Điều 2.   Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP  có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Giám đốc Phòng Thẩm định Niêm yết, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và  Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP chịu  trách nhiệm thi hành quyết định này./.


HNX.

Theo HNX

Các tin khác
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.