MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 02/03/2016, 02:37
TL4

 Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: TL4 5.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TL4: 15/03/2016, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TL4 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Tổng công ty sẽ thông báo sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổng công ty sẽ thông báo sau.
          - Nội dung họp: Tổng công ty sẽ thông báo sau.


HNX

Theo HNX

Các tin khác
TL4: Ông Đinh Văn Vân - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ, KTT đã mua 10.700 CP
TL4: Ông Lê Quang Thế - Ủy viên HĐQT, TGĐ đã mua 12.500 CP
TL4: Báo cáo quản trị công ty năm 2015
TL4: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã bán 2.358.117 CP
TL4: Ông Đinh Văn Vân - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 100.000 CP
TL4: Ông Lê Quang Thế - Ủy viên HĐQT, TGĐ đăng ký mua 100.000 CP
TL4: Ông Đinh Văn Vân - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ đã mua 400.000 CP
TL4: Ông Chu Quang Tuấn - Phó TGĐ đã mua 301.900 CP
TL4: Ông Lê Quang Thế - Ủy viên HĐQT, TGĐ đã mua 400.000 CP
TL4: Ông Nguyễn Văn Thạc - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ đã mua 11.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.