MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 23/12/2015, 07:58
TL4

 Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: TL4 5.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
TL4: Ông Chu Quang Tuấn - Phó TGĐ đã mua 301.900 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chu Quang Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TL4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 54.985 CP (tỷ lệ 0,34%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 301.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 356.885 CP (tỷ lệ 2,23%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Thay đổi kế hoạch đầu tư
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/11/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/12/2015.HNX

Theo HNX

Các tin khác
TL4: Ông Lê Quang Thế - Ủy viên HĐQT, TGĐ đăng ký mua 100.000 CP
TL4: Ông Nguyễn Văn Thạc - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ đã mua 11.000 CP
TL4: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đăng ký bán 2.358.117 CP
TL4: Ông Phạm Hữu Lạc - Chủ tịch HĐQT đã mua 6.000 CP
TL4: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã bán 3.760.200 CP
TL4: Nghị quyết HĐQT v/v bán cp của CTCP Xây dựng 41
TL4: Ông Trần Nho Thái - CĐL đã mua 436.900 CP
TL4: Ông Nguyễn Văn Thạc - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ đăng ký mua 11.000 CP
TL4: Ông Nguyễn Văn Thạc - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ đã mua 20.000 CP
TL4: 03/12/2015, Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền (Tỷ lệ 6%)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.