MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 18/11/2015, 01:26
TL4

 Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: TL4 5.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
TL4: Ông Phạm Hữu Lạc - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hữu Lạc
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: TL4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 99.765 CP (tỷ lệ 0,62%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/11/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/12/2015.

Tài liệu đính kèm:

HNX

Theo HNX

Các tin khác
TL4: Ông Lê Quang Thế - Ủy viên HĐQT, TGĐ đăng ký mua 400.000 CP
TL4: Ông Lê Vũ Hùng - Phó TGĐ đăng ký mua 100.000 CP
TL4: Ông Nguyễn Văn Thạc - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ đăng ký mua 20.000 CP
TL4: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đăng ký bán 6.118.317 CP
TL4: Ông Đinh Văn Vân - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ, KTT đăng ký mua 400.000 CP
TL4: Ông Chu Quang Tuấn - Phó TGĐ đăng ký mua 400.000 CP
TL4: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn không bán cp
TL4: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015
TL4: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đăng ký bán 6.118.317 CP
TL4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.