MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 21/07/2015, 10:01
TL4

 Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: TL4 5.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TL4: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đăng ký bán 6.118.317 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Mã chứng khoán: TL4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.118.317 CP (tỷ lệ 38,22%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Hữu Lạc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 99.765 CP (tỷ lệ 0,62%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.118.317 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện Quyết định số 2419/QĐ-BNN-QLDN ngày 25/06/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thoái vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/07/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/08/2015.

Tài liệu đính kèm:

HNX

Theo HNX

Các tin khác
TL4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
TL4: 26/03/2015, ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015
TL4: Báo cáo quản trị công ty năm 2014
TL4: 04/02/2015, ngày giao dịch đầu tiên 16.008.338 cổ phiếu đăng ký giao dịch
TL4: Công bố thông tin của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP
TL4: Chấp thuận đăng ký giao 16.008.338 dịch cổ phiếu của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.