TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 25/02/2022, 18:10
TIS

 Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (UpCOM)

Giá hiện tại: TIS 7.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TIS: 18.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TIS của CTCP Gang thép Thái Nguyên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà văn hóa Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tổ 3, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
          - Nội dung họp: a. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 của Công ty.
b. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
          - Nội dung họp: c. Các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
          - Nội dung họp: - Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Tờ trình về việc ký các hợp đồng với Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng;
          - Nội dung họp: - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
- Một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
TIS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
Gang thép Thái Nguyên (TIS): Giá vốn tăng cao, quý 4 lỗ gộp hơn 11 tỷ đồng
TIS: Nghị quyết HĐQT v/v ký hợp đồng mua phôi thép của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung
TIS: Nghị quyết của HĐQT về việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng
TIS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng mua phôi thép để phục vụ sản xuất
Gang Thép Thái Nguyên (TIS): Lãnh đạo hoàn tất bán toàn bộ 7 triệu cổ phiếu, thu về gần trăm tỷ
TIS: Ông Lê Thành Thực - Ủy viên HĐQT đã bán 7.070.400 CP
TIS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
TIS tăng 39% từ đầu năm, một lãnh đạo của Gang Thép Thái Nguyên đưa hơn triệu cổ phiếu ra bán
TIS: Ông Lê Thành Thực - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 7.070.400 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.