MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Chủ nhật, 28/03/2021, 17:51
TIS

 Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (UpCOM)

Giá hiện tại: TIS 4.9 -0.2(-3.92%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TIS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

 
File đính kèm:

1.TIS_2021.3.26_00b6a2e_17._Phieu_bieu_quyet_bang_van_ban_ky.pdf

2.TIS_2021.3.26_0dd83d3_4._Bao_cao_cua_HDQT_trinh_DHDCD_thuong_nien_2021_ky.pdf

3.TIS_2021.3.26_158bb37_15._To_trinh_ve_viec_lua_chon_Cong_ty_kiem_toan_de_kiem_toan_BCTC_nam_2021_ky.pdf

4.TIS_2021.3.26_4e55ce1_6._To_trinh_ve_viec_bo_sung_sua_doi_Dieu_le_to_chuc_va_hoat_dong_cua_TISCO_ky.pdf

5.TIS_2021.3.26_5d6ded2_13._To_trinh_ve_viec_ky_hop_dong_voi_Cong_ty_CPTM_Thai_Hung_ky.pdf

6.TIS_2021.3.26_6ad27a1_5._Bao_cao_cua_BKS_trinh_DHDCD_thuong_nien_2021_ky.pdf

7.TIS_2021.3.26_81b52f6_8._To_trinh_ve_viec_bo_sung_sua_doi_Quy_che_hoat_dong_cua_HDQT_TISCO_ky.pdf

8.TIS_2021.3.26_8450bf9_10._To_trinh_ve_viec_thong_qua_BCTC_hop_nhat_nam_2020_da_kiem_toan_ky.pdf

9.TIS_2021.3.26_937f02c_12._To_trinh_ve_viec_phe_duyet_ke_hoach_SXKD_va_DTPT_nam_2021_ky.pdf

10.TIS_2021.3.26_9ae434a_9._To_trinh_ve_viec_bo_sung_sua_doi_Quy_che_hoat_dong_cua_BKS_TISCO_ky.pdf

11.TIS_2021.3.26_9fa417d_7._To_trinh_ve_viec_bo_sung_sua_doi_Quy_che_noi_bo_ve_quan_tri_Cong_ty_cua_TISCO_ky.pdf

12.TIS_2021.3.26_b6b2408_11._To_trinh_ve_viec_phan_phoi_loi_nhuan_nam_2020_ky.pdf

13.TIS_2021.3.26_c058886_16._Du_thao_Nghi_quyet_DHDCD_thuong_nien_2021_ky.pdf

14.TIS_2021.3.26_c82ea3e_3._Noi_quy_DHDCD_thuong_nien_2021_ky.pdf

15.TIS_2021.3.26_da5a0d3_14._To_trinh_ve_viec_thong_qua_muc_tien_luong_thu_lao_cua_HDQT_BKS_nam_2021_ky.pdf

16.TIS_2021.3.26_df310fe_1._Thong_bao_ve_viec_to_chuc_DHDCD_thuong_nien_2021_ky.pdf

17.TIS_2021.3.26_e119f48_2._Chuong_trinh_DHDCD_thuong_nien_2021_0001_ky.pdf


Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
Gang thép Thái Nguyên (TIS) đặt kế hoạch LNTT tăng 40% lên 49 tỷ đồng
TIS: Nghị quyết HĐQT v/v ký hợp đồng tiêu thụ thép cuộn SAE với CTCP Thương mại Thái Hưng
TIS: Nghị quyết về việc phê duyệt ký hợp đồng mua phôi thép phục vụ sản xuất
TIS: 12.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
TIS: Nghị quyết HĐQT v/v ký hợp đồng tiêu thụ thép cuộn SAE với CTCP Kim khí TP.HCM-VNSTEEL
TIS: Nghị quyết HĐQT ký hợp đồng tiêu thụ thép cuộn SAE với CTCP Thương mại Thái Hưng
TIS: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
KQKD ngành thép: Quán quân tăng trưởng quý 4 thuộc về doanh nghiệp lãi gấp 20 lần cùng kỳ
Gang thép Thái Nguyên (TIS) lãi 19 tỷ đồng cả năm, giảm hơn nửa so với cùng kỳ
TIS: Nghị quyết HĐQT về việc ký các Hợp đồng với Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.