MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 14/10/2015, 04:08
TET

 Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc (HNX)

Giá hiện tại: TET 29.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
TET: Em Bà Trần Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT đã mua 478.524 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đức Minh
- Mã chứng khoán: TET
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 105.700 CP (tỷ lệ 1,85%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thanh Hương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 215.000 CP (tỷ lệ 3,77%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 855.441 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 478.524 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 584.224 CP (tỷ lệ 10,24%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không thỏa thuận được với người bán
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/10/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/10/2015.

Tài liệu đính kèm:

HNX

Theo HNX

Các tin khác
TET: Con Ông Vũ Văn Thiếu - Ủy viên HĐQT đã bán 469.751 CP
TET: Ông Vũ Văn Thiếu - Ủy viên HĐQT đã bán 293.773 CP
TET: Em Bà Trần Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 855.441 CP
TET: Con Ông Vũ Văn Thiếu - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 469.751 CP
TET: Ông Vũ Văn Thiếu - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 293.773 CP
TET: Giải trình chênh lệch BCTC 6 tháng đầu năm sau kiểm toán so với BCTC công ty tự lập
TET: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Thành viên BKS đã bán 64.000 CP
TET: Con Ông Vũ Văn Thiếu - Ủy viên HĐQT đã mua 254.020 CP
TET: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua KQ SXKD 6 tháng đầu năm 2015
TET: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.