MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 08/03/2022, 01:17
TAW

 Công ty cổ phần Cấp nước Trung An (UpCOM)

Giá hiện tại: TAW 11.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TAW: 21.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAW của CTCP Cấp nước Trung An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ 26/04/2022 đến 28/04/2022. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thư mời họp theo quy định.
          - Địa điểm tổ chức họp: số 5, đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng năm 2022;
+ Thông qua Tờ trình việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022;
+ Một số nội dung khác (nếu có).

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
TAW: Thông báo về ngày ĐKCC dự kiến để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
TAW: Công bố thông tin việc ký Phụ lục hợp đồng với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn
TAW: CBTT việc ký Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn
TAW: Bổ nhiệm ông Phạm Long Châu giữ chức Phó Giám đốc từ 24/01/2022
TAW: CBTT v/v ký Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn
TAW: Công bố thông tin việc ký Hợp đồng với người có liên quan của Công ty
TAW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
TAW: CBTT việc ký Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn
TAW: Công bố thông tin hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước
TAW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.