MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 11/03/2022, 01:17
SPD

 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (UpCOM)

Giá hiện tại: SPD 11.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SPD: 21.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPD của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, số 01 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Thời gian và địa điểm họp chính thức nếu có thay đổi, Công ty sẽ gửi thông báo đến các cổ đông và đăng trên website của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Tờ trình 01/2022/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: + Tờ trình 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Tờ trình 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Tờ trình 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các nội dung khác (nếu có).

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
SPD: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
SPD: Công ty TNHH Thủy sản Việt Nguyên đã mua 1.681.600 CP
SPD: Dừng hoạt động chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
SPD: Công văn giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2021
SPD: Giải trình về ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo soát xét giữa niên độ năm 2021
SPD: Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021 tại Văn phòng Công ty
SPD: Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính quý 2/2021
SPD: Báo cáo tài chính Quý II/2021 (văn phòng)
SPD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
SPD: Ký hợp đồng kiểm toán
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.