MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 08/02/2022, 15:34
SPD

 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (UpCOM)

Giá hiện tại: SPD 11.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SPD: Công ty TNHH Thủy sản Việt Nguyên đã mua 1.681.600 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thủy sản Việt Nguyên
- Mã chứng khoán: SPD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.681.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.681.600 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14,01%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 24/01/2022.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
SPD: Dừng hoạt động chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
SPD: Công văn giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2021
SPD: Giải trình về ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo soát xét giữa niên độ năm 2021
SPD: Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021 tại Văn phòng Công ty
SPD: Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính quý 2/2021
SPD: Báo cáo tài chính Quý II/2021 (văn phòng)
SPD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
SPD: Ký hợp đồng kiểm toán
LHG: SPD chưa bán 137.910 cp
SPD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.