MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 06/05/2021, 11:05
SNC

 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn (UpCOM)

Giá hiện tại: SNC 15.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
SNC: Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hoài Thanh từ 26/04/2021

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
SNC: Ông Nguyễn Đức Lộc đã mua 806.500 CP, trở thành CĐL từ 20/04/2021
SNC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung miễm nhiệm TVHĐQT Công ty
SNC: Chị ông Nguyễn Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 115.000 CP
SNC: Ông Trần Thiện - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 170.000 CP
SNC: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cảnh giữ chức Phó TGĐ từ 15/04/2021
SNC: 23.4.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
SNC: Ông Trần Thiện - Phó Tổng Giám đốc chưa bán CP
SNC: Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Lê Vĩnh Hòa từ 05/04/2021
SNC: Nghị quyết HĐQT Dời thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
SNC: Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Thiện và thành viên BKS của ông Nguyễn Văn Cảnh
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.