MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 06/05/2021, 11:52
SNC

 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn (UpCOM)

Giá hiện tại: SNC 15.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SNC: Ông Nguyễn Đức Lộc đã mua 806.500 CP, trở thành CĐL từ 20/04/2021

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Lộc
- Mã chứng khoán: SNC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 806.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 806.500 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16,13%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 20/04/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
SNC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung miễm nhiệm TVHĐQT Công ty
SNC: Chị ông Nguyễn Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 115.000 CP
SNC: Ông Trần Thiện - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 170.000 CP
SNC: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cảnh giữ chức Phó TGĐ từ 15/04/2021
SNC: 23.4.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
SNC: Ông Trần Thiện - Phó Tổng Giám đốc chưa bán CP
SNC: Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Lê Vĩnh Hòa từ 05/04/2021
SNC: Nghị quyết HĐQT Dời thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
SNC: Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Thiện và thành viên BKS của ông Nguyễn Văn Cảnh
SNC: Miễn nhiệm ông Trần Thiện - Thành viên HĐQT từ 18/03/2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.