MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 23/04/2021, 01:15
SNC

 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn (UpCOM)

Giá hiện tại: SNC 15.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
SNC: Ông Trần Thiện - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 170.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thiện
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SNC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 170.000 CP (tỷ lệ 3,4%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 170.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thu tài chính về
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/04/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/05/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
SNC: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cảnh giữ chức Phó TGĐ từ 15/04/2021
SNC: 23.4.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
SNC: Ông Trần Thiện - Phó Tổng Giám đốc chưa bán CP
SNC: Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Lê Vĩnh Hòa từ 05/04/2021
SNC: Nghị quyết HĐQT Dời thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
SNC: Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Thiện và thành viên BKS của ông Nguyễn Văn Cảnh
SNC: Miễn nhiệm ông Trần Thiện - Thành viên HĐQT từ 18/03/2021
SNC: Miễn nhiệm ông Trần Thiện - Thành viên HĐQT từ 18/03/2021
SNC: Ông Trần Thiện - Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 170.000 CP
SNC: Nghị quyết HDQT về việc tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.