MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 24/03/2016, 10:51
SMN

 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (HNX)

Giá hiện tại: SMN 13.0 -0.2(-1.52%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
SMN: Ông Phạm Ngọc Anh Tài - Người được ủy quyền CBTT đã bán 4.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Anh Tài
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: SMN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.000 CP (tỷ lệ 0,09%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/03/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/03/2016.HNX

Theo HNX

Các tin khác
SMN: Ông Phạm Ngọc Anh Tài - Người được ủy quyền CBTT đăng ký bán 4.000 CP
SMN: Vợ ông Phạm Ngọc Anh Tài - Người được ủy quyền CBTT đã bán 4.100 CP
SMN: Ông Phạm Ngọc Anh Tài - Người được ủy quyền CBTT đã bán 8.400 CP
SMN: Bổ nhiệm ông Phạm Cảnh Toàn làm Phó TGĐ từ 15/03/2016
SMN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
SMN: Giải trình chênh lệch KQKD năm 2015 trước và sau kiểm toán
SMN: 21/03/2016, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016
SMN: Vợ ông Phạm Ngọc Anh Tài - Người được ủy quyền CBTT đăng ký bán 4.100 CP
SMN: Ông Phạm Ngọc Anh Tài - Người được ủy quyền CBTT đăng ký bán 8.400 CP
SMN: Giải trình chênh lệch KQKD quý 4/2015 so với quý 4/2014
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.