MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 26/04/2018, 01:42
SMB

 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (HOSE)

Giá hiện tại: SMB 41.3 -0.3(-0.72%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SMB: 9.5.2018, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SMB của CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2018
3. Lý do và mục đích:
     * tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: cuối tháng 05, đầu tháng 06/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Tp. Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời dự Đại hội).
          - Nội dung họp: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018;
- Thông qua dự thảo Quy chế quản trị Công ty;
- Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty;
          - Nội dung họp: - Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
- Và các vấn đề khác có liên quan.

HNX

Theo HOSE

Các tin khác
SMB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
SMB: Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Việt Gia Phú đã mua 30.000 CP
SMB: Công văn chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk
SMB: Giải trình liên quan đến BCTC kiểm toán năm 2017
SMB: Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Việt Gia Phú đăng ký mua 630.000 CP
SMB: Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Việt Gia Phú đã mua 570.000 CP
SMB: 14.3.2018, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500 đ/cp)
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp
SMB: Nghị quyết HĐQT v/v tạm ứng cổ tức năm 2017
SMB: Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Việt Gia Phú đăng ký mua 600.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.