MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 16/11/2022, 16:43
SJE

 Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (HNX)

Giá hiện tại: SJE 23.6 -1.9(-7.45%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SJE: 29.11.2022, ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SJE của CTCP Sông Đà 11 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 30/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Sông đà 11 (Tầng 7, Tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu.còn lại năm 2021
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Trình Đại hội miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 -2024) là ông Trần Văn Ngư và ông Phạm Viết Cường;
+ Trình Đại hội miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024) là ông Nguyễn Vũ Hải và bà Trần Thị Hằng;
+ Trình Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019-2024);
          - Nội dung họp: + Trình Đại hội thông qua việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 -2024);
+ Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 – 2024);
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 7, tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/12/2022


Theo HNX

Các tin khác
SJE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền
SJE: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
SJE: Đơn từ nhiệm của ông Phạm Viết Cường - Thành viên HĐQT
SJE: Đơn từ nhiệm của ông Trần Văn Ngư - Thành viên HĐQT
SJE: Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Vũ Hải - Trưởng ban kiểm soát
SJE: Đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Hằng - thành viên BKS
SJE: Vợ ông Phạm Minh Ngọc - Ủy viên HĐQT đã bán 416.600 CP
SJE: Ủy quyền cho ông Phan Ngọc Mạnh công bố thông tin từ 6.9.2022
SJE: Ông Phạm Viết Cường - Ủy viên HĐQT đã bán 173.200 CP
SJE: Quyết định về việc đưa cổ phiếu SJE ra khỏi cảnh báo
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.