TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 14/03/2022, 18:48
SHN

 Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX)

Giá hiện tại: SHN 7.9 +0.2(+2.6%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SHN: 24.3.2022, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHN của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 9, toàn nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoát động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Tờ tình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
+ Tờ trình báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Theo HNX

Các tin khác
SHN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
SHN: CBTT định kỳ tình hình sử dụng vốn trái phiếu
SHN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
SHN: Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Khách sạn Hạ Long Dream
SHN: CBTT về việc thực hiện giao dịch hợp đồng lớn hơn 15% tài sản của Công ty
SHN: Bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm toán nội bộ
SHN: Giải trình chênh lệch LNST hợp nhất Quý 3/2021 so với Quý 3/2020
SHN: Giải trình chênh lệch LNST riêng Quý 3/2021 so với Quý 3/2020
SHN: Nghị quyết HĐQT v/v vay vốn Ngân hàng TMCP An Bình
SHN: Công bố thông tin tình hình sử dụng vốn trái phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.