MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 7, 19/09/2020, 00:32
SHN

 Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX)

Giá hiện tại: SHN 7.3 +0.3(+4.29%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SHN: 2.10.2020, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHN của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/10/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
+ Thay đổi trụ sở chính của Công ty;
+ Phát hành trái phiếu ra công chúng
+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2017-2022).


Theo HNX

Các tin khác
SHN: Nghị quyết HĐQT vv chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
SHN: Nghị quyết HĐQT vv chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
SHN: Nghị quyết HĐQT vv hủy chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
SHN: Nghị quyết HĐQT v/v vay vốn Ngân hàng TMCP An Bình
SHN: Nghị quyết HĐQT nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Khách sạn Hạ Long Dream
SHN: Miễn nhiệm ông Phan Đăng Thắng - thành viên BKS từ 28.8.2020
SHN: Giải trình chênh lệch LNST tại báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2020 đã được soát xét so với cùng kỳ năm trước
SHN: Giải trình chênh lệch LNST tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 đã được soát xét so với cùng kỳ năm trước
SHN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020
Những pha cán đích lợi nhuận ngay nửa đầu năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.