MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 17/11/2015, 03:25
SDU

 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà (HNX)

Giá hiện tại: SDU 28.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
SDU: Bà Đái Ngân Hà - Thành viên BKS đã bán 271.400 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đái Ngân Hà
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: SDU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 271.400 CP (tỷ lệ 1,36%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 271.400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 271.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/11/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/11/2015.

Tài liệu đính kèm:

HNX

Theo HNX

Các tin khác
SDU: 17/11/2015, Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
SDU: Hủy Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường
An Phú Thịnh trở thành cổ đông lớn của SDU
SDU: CTCP chứng khoán VNDIRECT đã bán 3.252.100 CP
SDU: Ông Lê Văn Lành - CĐL đã mua 1.997.000 CP
SDU: CTCP ĐTXD An Phú Thịnh - CĐL đã mua 4.602.500 CP
SDU: Bà Đái Ngân Hà - Thành viên BKS đăng ký bán 271.400 CP
SDU: Chồng Bà Đái Ngân Hà - Thành viên BKS đăng ký bán 970.000 CP
SDU: Ông Lê Tùng Hoa - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ đăng ký bán 19.900 CP
SDU: CTCP chứng khoán VNDIRECT đăng ký bán 3.252.100 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.