MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 25/07/2019, 02:33
SDT

 Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (HNX)

Giá hiện tại: SDT 4.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SDT: Giải trình Báo cáo tài chính quý 2/2019
Các tin khác
SDT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC hợp nhất bán niên 2019 soát xét.
SDT: Bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Phương giữ chức Phó TGĐ từ 19.8.2019
SDT: Giải trình Báo cáo tài chính quý 2/2019 (công ty mẹ)
SDT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019
SDT: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019
SDT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
SDT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SDT: Gia hạn Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
SDT: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh Quý I/2019
SDT: Giải trình chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán tại BCTC năm 2018
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.