MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 05/04/2018, 03:42
SBA

 Công ty Cổ phần Sông Ba (HOSE)

Giá hiện tại: SBA 25.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SBA: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017

 Công ty Cổ phần Sông Ba thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 như sau:

Các tập tin đính kèm

HSX

Theo HOSE

Các tin khác
SBA: Điều lệ tổ chức và hoạt động
SBA: Quy chế nội bộ về quản trị công ty
SBA: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
SBA: Giải trình chênh lệch KQKD năm 2017 so với cùng kỳ năm trước
SBA: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
SBA: Nghị quyết HĐQT thông qua KHKD năm 2018
SBA: 13.2.2018, ngày GDKHQ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Đã có thêm khoảng 40 doanh nghiệp báo lãi tăng trưởng đột biến vượt xa kế hoạch cả năm 2017
SBA: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
SBA: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.