MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 29/06/2011, 08:28
REM

 Công ty cổ phần Tu bổ di tích Trung ương - Vinaremon

Giá hiện tại: REM 0.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
REM: Ông Phạm Văn Phú - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 37.010 CP

 

-        Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Phú

-        Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

-        Mã chứng khoán: REM

-        Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 37.010 CP (tỷ lệ 3,22%)

-        Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 37.010 CP

-        Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

-        Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/06/2011

-        Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/07/2011

HNX

Theo HNX

Các tin khác
REM: Ông Trần Văn Khanh- TV HDQT, phó TGD đăng ký mua 1.550 CP
REM: Ông Đoàn Bá Cử - Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc đăng ký mua 5.000 CP
REM: Ông Trần Văn Khanh- TV HDQT, phó TGD đăng ký mua 7.170 CP
REM: Thay đổi thời gian trả cổ tức sang 22/4/2011
REM: 4/4, ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2 năm 2010 tỷ lệ 5,5 % và họp DHCD
REM: Ông Trần Văn Khanh - TV HĐQT/P.TGĐ đăng ký mua 2.550 cổ phiếu
REM: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức 1000 đồng đợt 1 năm 2010 bằng tiền và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
REM: Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường
LGL và REM được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án tại 69 Vũ Trọng Phụng
REM: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.