TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 23/05/2022, 14:17
PXI

 Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí (UpCOM)

Giá hiện tại: PXI 4.3 +0.5(+13.16%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PXI: 3.6.2022, ngày GDKHQ Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXI của CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 8h ngày 29/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, số 35D đường 30/4, Phường 9, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế Hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
+ Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
          - Nội dung họp: + Chia cổ tức năm 2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
PXI: Bà Ngô Thị Thu Hoài - Thành viên BKS đăng ký mua 50.000 CP
PXI: Bà Ngô Thị Thu Hoài - Thành viên BKS đã mua 10.000 CP
PXI: Thông báo về ngày ĐKCC dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
PXI: Ngày 19/05/2022, giao dịch 30.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch
PXI: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí
PXI: Ông Hồ Sỹ Hoàng - CT.HĐQT chưa bán 54.700 cp
PXI: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
PXI: Bà Ngô Thị Thu Hoài - TV.BKS đăng ký mua 50.000 cp
PXI: Quyết định v/v hủy niêm yết đối với cổ phiếu PXI từ 9.5.2022
PXI: Thông báo v/v hủy niêm yết đối với cổ phiếu PXI
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.