TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 09/03/2018, 11:28
PVO

 CTCP Dầu nhờn PV Oil (UpCOM)

Giá hiện tại: PVO 10.0 +1.3(+14.94%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PVO: 19.3.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVO của CTCP Dầu nhờn PV Oil như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 8 giờ ngày 10/04/2018.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL, địa chỉ: 201 Điện Biên Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng năm 2018;
+ Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
+ Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2018;
+ Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
PVO: Giải trình ý kiến kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2017
PVO: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
PVO: Bà Nguyễn Phước Giáng Hương - Ủy viên HĐQT chưa bán cp
PVO: Ông Ngô Đức Dũng - Ủy viên HĐQT đã bán 13.000 CP
PVO: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - CĐL đã bán 205.000 cp, không còn là CĐL từ 22.1.2018
PVO: Bà Nguyễn Phước Giáng Hương - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 2.600 CP
PVO: Ông Lưu Văn Truy - Phó Giám đốc đăng ký bán 19.000 CP
PVO: Ông Ngô Đức Dũng - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 13.000 CP
PVO: Ông Ngô Đức Dũng - Ủy viên HĐQT đã mua 1.400 CP
PVO: 11.9.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.100 đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.