TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 06/03/2017, 16:48
PTS

 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX)

Giá hiện tại: PTS 11.3 -0.6(-5.04%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PTS: 15.3.2017, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 6%)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTS của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 18/04/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường công ty, số 61 đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017
+ Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
          - Nội dung họp: + Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
+ Tờ trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/04/2017
          - Địa điểm thực hiện: 
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, địa chỉ: số 61 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 17/04/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
HNX

Theo HNX

Các tin khác
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp
PTS: Giải trình Kết quả kinh doanh Quý IV/2016
PTS: Miễn nhiệm chức danh TV.HĐQT với ông Nguyễn Ngọc Thạch từ 01/11/2016
PTS: Giải trình KQKD quý III/2016
PTS: Giải trình KQKD trên BCTC bán niên soát xét 2016 (Công ty mẹ)
PTS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2016
PTS: Giải trình KQKD Quý 2/2016 so với Quý 2/2015
PTS: Giải trình KQKD quý I/2016 so với quý I/2015
PTS: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016
PTS: Bổ nhiệm ông Trần Đức Dự làm CT. HĐQT từ 27/04/2016
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.