MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 03/08/2020, 01:52
PTO

 Công ty Cổ phần Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu điện (UpCOM)

Giá hiện tại: PTO 18.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 3-7/8
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 3-7/8

Trong đó có những doanh nghiệp trả cổ tức tỷ lệ rất cao như Thủy sản Cửu Long An Giang với 120% bằng cổ phiếu.

Tuần mới từ 3/8 đến 7/8/2020 có 29 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó nhà đầu tư đừng quên có Đạm Phú Mỹ (DPM), có PV GasD (PGD)...

Đặc biệt, Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 120%.

Ngày 3/8/2020: CTR, MBN, HFB

Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 18/8/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 9,74 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 16%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 97 tỷ đồng.

CTCP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh (MBN) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 24/8/2020.

CTCP Công trình cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (HFB) chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 4,5%. Thời gian thanh toán 18/8/2020.

Ngày 4/8/2020: PGD, ND2, GER, VDN, PJC, NHT, HUG, THN, PTO

Ngày 4/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (PV GasD – mã chứng khoán PGD) chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.500 đồng. Thời gian thanh toán 28/8/2020.

Như vậy với gần 90 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PV GasD sẽ chi khoảng 225 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Kết quả kinh doanh năm 2019, doanh thu đạt 7.982 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 234 tỷ đồng. Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cũng đã thông qua phương án dành 225 tỷ đồng chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 25% cho cổ đông.

CTCP Đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (ND2) chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 31/8/2020.

CTCP Ngôi sao Geru (GER) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 18/8/2020.

CTCP Vinatex Đà Nẵng (VDN) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 28/8/2020.

CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 18/8/2020.

CTCP Thủy điện Nước Trong (NHT) chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 21/8/2020.

Tổng công ty may Hưng Yên – CTCP (HUG) phát hành 2,71 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 20%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 27,1 tỷ đồng.

CTCP Cấp nước Thanh Hóa (THN) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5,58%. Thời gian thanh toán 20/8/2020.

CTCP Dịch vụ - Xây dựng công trình Bưu điện (PTO) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 14/8/2020.

Ngày 5/8/2020: DPM, ACL, DVP, VFG, TTD

Ngày 5/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán DPM) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận về 700 đồng. Thời gian thanh toán 21/8/2020. Như vậy với hơn 391 triệu cổ phiếu đang niêm yết, Đạm Phú Mỹ sẽ chi khoảng 274 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 Đạm Phú Mỹ đạt 7.831 tỷ đồng tổng doanh thu, thực hiện được 91% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 467 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 389 tỷ đồng – đạt 229% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Ngày 5/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Thủy sản Cửu Long An Giang (mã chứng khoán ACL) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 27,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 120%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 273,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 của công ty.

Trước đó hồi tháng 11/2019 ACL đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Nếu đợt chi trả cổ tức này thành công, cổ đông của ACL sẽ nhận được 135% cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu cho năm 2019.

Năm 2019 ACL có sự sụt giảm đáng kể, ghi nhận 1.417,5 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 16% và lợi nhuận sau thuế 141,7 tỷ đồng, giảm 38,5% so với năm 2018. Tổng LNST chưa phân phối đến hết năm 2019 đạt 407,9 tỷ đồng. Ngoài ra ACL còn có 15,5 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 15 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP) chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 27/8/2020.

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 21/8/2020.

CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 18/8/2020.

Ngày 6/8/2020: HVH, FCM, IJC, TA9, TYA

CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HVH) phát hành 1,95 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 19,5 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019.

CTCP Khoáng sản Fecon (FCM) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 3/9/2020.

CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (IJC) chi trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 7/9/2020.

CTCP Xây lắp Thành An 96 (TA9) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 27/8/2020.

CTCP Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam (TYA) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 23%. Thời gian thanh toán 25/8/2020.

Ngày 7/8/2020: DGC, BCF, VSN, FHN, DP1, UDJ, SPH

Ngày 7/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 20%, trong đó trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.

Như vậy Hóa chất Đức Giang sẽ chi khoảng 65 tỷ đồng tiền mặt và phát hành hơn 19,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

CTCP Thực phẩm Bích Chi (BCF) phát hành 2,75 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 27,5 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 căn cứ trên BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.

CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (VSN) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 7/9/2020.

CTCP XNK Lương thực – thực phẩm Hà Nội (FHN) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 20/8/2020.

CTCP Dược phẩm Trưng Ương CPC1 (DP1) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 16%. Thời gian thanh toán 27/8/2020.

CTCP Phát triển đô thị (UDJ) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 26/8/2020.

CTCP XNK Thủy sản Hà Nội (SPH) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 27/8/2020.

Thái Hiếu

Theo Nhịp sống kinh tế

Các tin khác
PTO: 4.8.2020, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp)
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 16 doanh nghiệp
PTO: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền
PTO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
PTO: 3.6.2020, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
PTO: Hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
PTO: 1.4.2020, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
PTO: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Chinh giữ chức Thành viên HĐQT từ 18/05/2019
PTO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
PTO: Miễn nhiệm bà Phan Thị Kim Thy - Thành viên HĐQT từ 18/05/2019
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.