TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 09/09/2020, 17:34
PTC

 Công ty Cổ phần Đầu tư ICapital (HOSE)

Giá hiện tại: PTC 10.6 +0.05(+0.47%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PTC: Giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PTC

Ngày 28/09/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã ban hành Quyết định số 382/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (mã chứng khoán: PTC) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 05/10/2018 do ”Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 là -7,32 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2018 là -21,24 tỷ đồng và kiểm toán từ chối đưa ra kết luận trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2018 có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư”.

Ngày 26/08/2020, SGDCK TP.HCM đã nhận được BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của PTC. Theo đó, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 10,78 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2020 là 12,42 tỷ đồng, tuy nhiên BCTC vẫn có ý kiến kiểm toán ngoại trừ và nhấn mạnh.

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 23 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM, nêu rõ “ Trong những trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, SGDCK có thể xem xét duy trì diện kiểm soát đối với chứng khoán của tổ chức niêm yết”. Do đó, dù công ty đã có lãi trong 6 tháng đầu năm 2020 và không còn lỗ lũy kế nhưng những vấn đề ngoại trừ trên BCTC kiểm toán tồn tại đã lâu, công ty vẫn chưa khắc phục và có khả năng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

SGDCK TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PTC do những vấn đề ngoại trừ trên BCTC kiểm toán tồn tại đã lâu, công ty vẫn chưa khắc phục và có khả năng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty. Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PTC căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.Theo HOSE

Các tin khác
PTC: Giải trình chênh lệch và phương án khắc phục ý kiến kiểm toán ngoại trừ
PTC: Đăng ký mua lại 2.700.000 cp làm cp quỹ
PTC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2020
PTC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
PTC: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung
PTC: Thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
PTC: Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020
PTC: Nghị quyết HĐQT thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ
PTC: Phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ
PTC: Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh phương án mua cp quỹ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.