MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 25/03/2020, 09:50
PTC

 Công ty Cổ phần Đầu tư ICapital (HOSE)

Giá hiện tại: PTC 7.44 -0.01(-0.13%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PTC: Giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PTC

Ngày 28/09/2018, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã ban hành Quyết định số 382/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (mã chứng khoán: PTC) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 05/10/2018 do ”Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 là -7,32 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2018 là -21,24 tỷ đồng và kiểm toán từ chối đưa ra kết luận trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2018 có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư”.

Ngày 17/03/2020, SGDCK TP.HCM đã nhận được BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 của PTC. Theo đó, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là 62,38 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2019 là 1,48 tỷ đồng, tuy nhiên BCTC vẫn có ý kiến kiểm toán ngoại trừ và nhấn mạnh.

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 23 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM, nêu rõ “ Trong những trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, SGDCK có thể xem xét duy trì diện kiểm soát đối với chứng khoán của tổ chức niêm yết”. Do đó, dù công ty đã có lãi trong năm 2019 và không còn lỗ lũy kế nhưng những vấn đề ngoại trừ trên BCTC kiểm toán tồn tại đã lâu, công ty vẫn chưa khắc phục và có khả năng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

SGDCK TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PTC do những vấn đề ngoại trừ trên BCTC kiểm toán tồn tại đã lâu, công ty vẫn chưa khắc phục và có khả năng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty. Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PTC căn cứ vào BCTC soát xét bán niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện.


HSX

Theo HOSE

Các tin khác
PTC: Bổ nhiệm bà Trần Thị Len làm người Phụ trách quản trị từ 16.3.2020
PTC: Công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020
PTC: Nghị quyết HĐQT v/v giải thể, chấm dứt hoạt động CTCP PTIC-ZTE Công nghệ Viễn thông
PTC: Giải trình chậm CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
PTC: 13.3.2020, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
PTC: Nhắc nhở chậm nộp Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
PTC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
PTC: Ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐTN 2020
PTC: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2020
Bán cổ phiếu đạt lợi nhuận tốt, PTC báo lãi lớn 44 tỷ đồng trong quý 3
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.