MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 15/04/2022, 19:21
PSP

 Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (UpCOM)

Giá hiện tại: PSP 7.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PSP: 22.4.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSP của CTCP Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ – Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2021, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022 của Ban kiểm soát;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch thu chi tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Tờ trình và chi trả thù lao và chi phí hoạt động thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2022;
+ Và một số nội dung khác.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
PSP: Thông báo điều chỉnh ngày ĐKCC dự kiến để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
PSP: Quyết định HĐQT v/v điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
PSP: Thông báo ngày ĐKCC dự kiến để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
PSP: Quyết định HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
PSP: Quyết định về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
PSP: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
PSP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
PSP: Giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính quý 3/2021
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 11/10 đến 15/10/2021
PSP: 11.10.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.