MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 25/11/2021, 07:17
PSB

 Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (UpCOM)

Giá hiện tại: PSB 6.5 +0.6(+10.17%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
PSB: Ông Đặng Đức Hồi - Phó Giám đốc đã bán 2.600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Đức Hồi
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: PSB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.692 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.600 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 92 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/11/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/11/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
PSB: Đính chính thông tin tại Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
PSB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
PSB: Ông Đặng Đức Hồi - Phó Giám đốc đăng ký bán 2.600 CP
PSB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PSB: 24.9.2021, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
PSB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
PSB: Giải trình Báo cáo tài chính quý 2/2021
PSB: Ký hợp đồng kiểm toán
PSB: Giải trình Báo cáo tài chính quý 1/2021
PSB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.