MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 19/05/2020, 03:03
PPI

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (UpCOM)

Giá hiện tại: PPI 0.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PPI: 28.5.2020, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPI của CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình SXKD năm 2019, Phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2019;
+ Báo cáo tình hình quản trị năm 2019;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
+ Bầu cử bổ sung các thành viên HĐQT;
+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
PPI: Giải trình nguyên nhân chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2019 trước và sau kiểm toán
PPI: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
PPI: Bổ nhiệm bà Bùi Thanh Trúc giữ chức Thành viên HĐQT từ 13/04/2020
PPI: CBTT Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Thành viên HĐQT
PPI: Báo cáo quản trị công ty năm 2019
Những cổ phiếu 'chuyển nhà' năm ngoái giờ ra sao?
PPI: Thông báo về việc đưa cổ phiếu PPI ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch
PPI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét
PPI: Báo cáo tài chính riêng Quý III/2019
PPI: Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Linh - Phó TGĐ từ 01/10/2019
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.