TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 14/03/2017, 00:00
PKR

 Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Giá hiện tại: PKR 11.5 +1.5(+15.0%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PKR: 22.3.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PKR của CTCP Đường sắt Phú Khánh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/4/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, số 02 Yersin, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, Khánh Hòa (đi cổng 15 Pastuer, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, Khánh Hòa).
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và hoạt động của Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2016, và phương án tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016, dự kiến mức thanh toán cổ tức năm 2017;
+ Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
+ Bổ sung ngành nghề tại điều 4 của Điều lệ công ty;
          - Nội dung họp: + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có phát sinh).
HNX

Theo HNX

Các tin khác
PKR: Ngày 06/01/2017, ngày giao dịch đầu tiên 2.000.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch
PKR: Bản công bố thông tin của CTCP Đường sắt Phú Khánh
PKR: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Đường sắt Phú Khánh
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.