MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 26/05/2020, 03:15
PIC

 Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (HNX)

Giá hiện tại: PIC 14.5 -1.1(-7.05%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PIC: 27.5.2020, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIC của CTCP Đầu tư Điện lực 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 19/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Green Plaza, địa chỉ 238 Bạch Đằng – thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động SXKD - ĐTXD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2019;
+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
+ Kế hoạch tiền thù lao, tiền lương năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Theo HNX

Các tin khác
PIC: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoáng thực hiện quyền ngày 07/4/2020
PIC: Hủy ngày đăng ký cuối cùng và danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 07/04/2020 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
PIC: Ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
PIC: HĐQT chấp thuận hợp đồng giữa PIC và Công ty Điện lực Kon Tum
PIC: HĐQT điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
PIC: Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
PIC: Đơn xin từ nhiệm của bà Lê Thị Minh Chính, bà Phan Thị Thanh Lý - thành viên BKS
PIC: Đường link đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PIC: BCTC quý 1/2010 - Văn phòng
PIC: Quyết định HĐQT thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.