MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 14/03/2018, 03:30
PIC

 Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (HNX)

Giá hiện tại: PIC 15.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PIC: 27.3.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIC của CTCP Đầu tư Điện lực 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 20/04/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Green Plaza, địa chỉ 238 Bạch Đằng – thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động SXKD - ĐTXD năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2017, phương hướng nhiệm kỳ 2018 -2023 và kế hoạch năm 2018;
+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2017;
+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
          - Nội dung họp: + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thông qua quy chế Quản trị nội bộ Công ty;
+ Kế hoạch tiền thù lao, tiền lương năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
PIC: Quyết định của HĐQT chấp thuận hợp đồng thí nghiệm dụng cụ KTAT năm 2018 NMTĐ Đăk Pone
PIC: Chốt ngày thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018
PIC: Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018
PIC: Báo cáo tài chính sau kiểm toán 2017 - Văn phòng Công ty
PIC: Giải trình chênh lệch kết quả SXKD 2017 so 2016 (sau kiểm toán)
PIC: Báo cáo quản trị công ty năm 2017
PIC: Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT đã mua 11.400 CP
Đã có trên 30 doanh nghiệp báo cáo vượt xa kế hoạch lợi nhuận năm 2017
Điện lực 3 (PIC): Nhờ 2 quý đầu năm lãi lớn, đã vượt 45% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2017
PIC: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.