MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 07/10/2021, 07:47
PGV

 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (HOSE)

Giá hiện tại: PGV 25.3 +0.1(+0.4%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PGV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

Upcom:

Theo HOSE

Các tin khác
Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2021.2
Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2021.2
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2021.2
PGV: Ngày 27/09/2021, giao dịch 53.498.469 cổ phiếu niêm yết bổ sung
EVNGenco 3 (PGV): Triển khai thủ tục chuyển giao dịch cổ phiếu từ UpCOM sang niêm yết tại HoSE trong tháng 9/2021
PGV: Chấp thuận niêm yết bổ sung 53.498.469 cổ phiếu
PGV: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.123.468.046 CP
PGV: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét
PGV: CBTT v/v UBCKNN thông báo nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020
PGV: Đã phát hành 53.498.469 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.