MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 24/02/2022, 08:36
PEG

 Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: PEG 7.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PEG: 11.3.2022, ngày GDKHQ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PEG của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17/03/2022 đến ngày 31/03/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại văn phòng Tổng công ty Thuong mại Kỹ Thuật và đầu tư – CTCP, địa chỉ 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
PEG: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT
PEG: Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung Thành viên HĐQT
PEG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
PEG: Miễn nhiệm ông Trần Văn Nghị - Phó TGĐ từ 01/01/2022
PEG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021
PEG: Miễn nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn - Thành viên HĐQT từ 03/12/2021
PEG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PEG: 12.11.2021, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
PEG: Thông báo về ngày ĐKCC để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm thành viên HĐQT
PEG: Giải trình biến động lợi nhuận Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.