MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 18/02/2022, 03:43
PEG

 Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: PEG 7.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PEG: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

.
Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
PEG: Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung Thành viên HĐQT
PEG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
PEG: Miễn nhiệm ông Trần Văn Nghị - Phó TGĐ từ 01/01/2022
PEG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021
PEG: Miễn nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn - Thành viên HĐQT từ 03/12/2021
PEG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PEG: 12.11.2021, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
PEG: Thông báo về ngày ĐKCC để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm thành viên HĐQT
PEG: Giải trình biến động lợi nhuận Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021
PEG: Giải trình biến động lợi nhuận trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.